به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای لرستان ، با حکم دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور، علی اسلام خواه سرپرست اداره کل زندان های لرستان شد.

بر اساس این گزارش، با انتصاب رضا محمدی اصل به عنوان مدیرکل زندان های استان گیلان، علی اسلام خواه با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل زندان های لرستان منصوب و معرفی شد.

علی اسلام خواه پیش از این معاون اداری و مالی بود

علی اسلام خواه از نیروهای باسابقه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است که معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت و معاونت اداری و مالی اداره کل زندان های لرستان  و رئیس زندان مرکزی و حفاظت اطلاعات زندانهای استان همدان را در کارنامه اداری خود دارد.