اخبار کوتاه

بازدید فرمانده یگان حفاظت زندانهای لرستان از زندان مرکزی خرم آباد

به گزارش پایگاه خبری اداره کل زندان های لرستان ، محمدی فرمانده یگان حفاظت زندانهای لرستان از زندان مرکزی خرم آباد بازدید کرد وی در حاشیه این بازدید گفت:اگر زیرساختهای امنیتی ، توانمندی نظارت و کنترل را در حد استانداردها نداشته باشند تقریبا می توان گفت در هیچ کدام از حوزه های دیگر توفیق چشمگیری حاصل نخواهد شد . محمدی ...

ادامه مطلب »

مدیرکل زندانهای لرستان : رعایت نظم کارایی را افزایش می دهد

به گزارش روابط عمومی زندانهای لرستان ، محمدعلی محمدی در جمع کارکنان ستادی اداره کل با تأکید بر لزوم رعایت نظم در همه حال اظهار داشت : اگر دیده می شود که اینهمه بر رعایت نظم و انضباط تأکید می شود به این علت است که بی نظمی در اداره امور و اجرای برنامه های زندانبانی می تواند خسارات سنگینی ...

ادامه مطلب »

رازانی : اجرای سریع و صحیح قوانین از اولویت های دستگاه قضاست

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های لرستان ، رازانی در نشست هم اندیشی با قضات ، دادیاران دادسرا ،رؤسای ادارات قضایی ، حفاظت، بازرسی و روسای زندان های خرم آباد گفت : حل مشکلات قضایی منطقی زندانیان تدبیر و نظارت خاص می خواهد وتأکید ما بر اجرای سریع و صحیح قوانین است و ارتباط میان دو مجموعه و ...

ادامه مطلب »