مقالات

بررسي رابطه تاثير ساختار خانواده بر اعتياد به مواد مخدر

علی اسلام خواه معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت زندانهای لرستان محسن کاظمی مسول بازرسی ، ارزیابی و عملکرد زندانهای لرستان مقدمه : انسان ازلحاظ تولدتادمرگ همواره به ديگران وابسته ونيازمنداست وبرای زنده ماندن ازلحاظ جسمي واقتصادي نيازمندپرستاري ومراقبت ديگران مي باشد و به تنهايي نمي تواند بار مشكلات خود را بدوش بكشد. وجود خانواده كه بعنوان كوچكترين واحد اجتماعي ...

ادامه مطلب »

بررسی عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس استان لرستان

بررسی عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس استان لرستان مجتبی روشن پور-رئیس اداره فرهنگی و تربیتی زندانهای لرستان مجتبی رومانی- مسول پشتیبانی زندان مرکزی خرم آباد چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر وقوع آسیب های اجتماعی (اعتیاد،خشونت ووندالیسم)در بین دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرهای استان لرستان ...

ادامه مطلب »