برگزاری‌ آزمون‌ حفظ‌ قرآن‌ مجید‌ در بین‌ مدد جویان‌ زندان‌ دورود

برگزاری‌ آزمون‌ حفظ‌ قرآن‌ مجید‌ در بین‌ مدد جویان‌ زندان‌ دورود به گزارش روابط عمومی ...

ادامه مطلب »

بازدید‌ دادستان‌ شهرستان‌ ازنا از زندان‌ دورود

بازدید‌ دادستان‌ شهرستان‌ ازنا از زندان‌ دورود به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای لرستان ...

ادامه مطلب »

تقدیر از زنان‌ کارمند زندان‌ دورود به مناسبت روز زن

تقدیر از زنان‌ کارمند زندان‌ دورود به مناسبت روز زن به گزارش روابط عمومی اداره ...

ادامه مطلب »

جلسه ستادی ترویج ازدواج پایدار و همسان گزینی در زندان الیگودرز

جلسه ستادی ترویج ازدواج پایدار و همسان گزینی در زندان الیگودرز سرلک: باید ازدواج و ...

ادامه مطلب »

کلاس آموزشی و جلسه تصحیح اذکار نماز ویژه مددجویان زندان الیگودرز

کلاس آموزشی و جلسه تصحیح اذکار نماز ویژه مددجویان زندان الیگودرز به گزارش روابط عمومی ...

ادامه مطلب »

تشکیل شورای ورزشی زندان مرکزی بروجرد

تشکیل شورای ورزشی زندان مرکزی بروجرد معتقد : ورزش و آمادگی جسمانی را از عوامل ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان استان لرستان با رئیس زندان بروجرد

دیدار رئیس مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان استان لرستان با رئیس زندان بروجرد معتقد:اقدامات ...

ادامه مطلب »

تقدیر از کتابخانه‌ زندان‌ دورود‌‌ از طرف‌ نهاد کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور

تقدیر از کتابخانه‌ زندان‌ دورود‌‌ از طرف‌ نهاد کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور نصیریان تاکید کرد: خوشبختانه ...

ادامه مطلب »

بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الیگودرز از زندان مرکزی بروجرد

بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرستان الیگودرز از زندان مرکزی بروجرد معتقد : حضور قضات ...

ادامه مطلب »

اجرای‌ طرح‌ همسان‌ گزینی‌ ازدواج‌ در زندان‌ دورود

اجرای‌ طرح‌ همسان‌ گزینی‌ ازدواج‌ در زندان‌ دورود به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای ...

ادامه مطلب »

برگزاری دوره آموزشی پروپوزال نویسی ویژه کارکنان در زندان مرکزی بروجرد

برگزاری دوره آموزشی پروپوزال نویسی ویژه کارکنان در زندان مرکزی بروجرد معتقد تصریح کرد : ...

ادامه مطلب »

جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان بروجرد

جلسه مجمع عمومی انجمن حمایت از خانواده زندانیان شهرستان بروجرد به گزارش روابط عمومی اداره ...

ادامه مطلب »